Publiczne Gimnazjum Nr 2

Dzień tolerancji.

Artykuły / Inne
Autor Admin Opublikowano: 02 Lis 2017 - 13:12

Czy jesteś tolerancyjny?

Tolerancja to pojęcie powszechnie znane. Często jednak okazuje się w życiu codziennym, że jego  prawdziwe znaczenie jest nie do końca dobrze rozumiane, a co za tym idzie, problemem staje się przejawianie właściwej postawy wobec innych.Słownik języka polskiego podaje, że tolerancja (łac. tolerantia- cierpliwa wytrwałość) to w mowie potocznej i naukach społecznych postawa społeczna odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. Tolerancja nie oznacza akceptacji czyjegoś zachowania (zgody), ale poszanowanie poglądów czy przekonań innych osób, mimo, ze nam się one nie podobają.

Cieszy fakt, że temat dotyczący tolerancji jest ważny dla młodzieży naszej szkoły. Uczennice klas II przygotowują projekt edukacyjny na temat: „Czy jesteś tolerancyjny?”, aby przybliżyć koleżankom i kolegom istotę pojęcia , jak również pokazać przejawy nietolerancji w codziennym życiu i ich konsekwencje we wzajemnych  relacjach.W klasie IIa i IIb rozpoczęły się warsztaty edukacyjno- profilaktyczne podejmujące problematykę tolerancji prowadzone przez p. Ewę Murek- Szotko i p. Joannę Turos.

Ogłoszono również szkolny konkurs literacko- plastyczny pod hasłem: „Bądź tolerancyjny”. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najciekawsze z nich nagrodzone w dniu 16.XI.17r. ,w którym przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Zachęcam uczniów szkoły do wyrażenia swoich przekonań na tak ważny temat w konkursie. Mam nadzieję, że zainspiruje on do refleksji na temat tego, czy jesteśmy tolerancyjni. Powodzenia!

Joanna TurosArtykuł ze strony Publiczne Gimnazjum Nr 2
  http://pg2sokolowpodl.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
  http://pg2sokolowpodl.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=269