Nowa strona SP3
STRONA SP3
GOSSM
Podręczniki i dokumentacja
· Podręczniki-klasa III
Projekty edukacyjne
· Informacja dla rodziców
Kto jest online?
Obecnie jest 3 gości i 0 użytkowników online.

Witam Nieznajomy, zostań użytkownikim już dziś.

Języki
Wybierz język interfejsu:

 
 
Projekt edukacyjny
Informacja dla rodziców nt. projektów edukacyjnych w gimnazjum.
 
1.       W roku szkolnym 2010/11 wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie projektów edukacyjnych. (Dz. U. nr 156, poz. 1046)
2.       Rozporządzenie dotyczy uczniów uczących się wg nowej podstawy programowej, czyli uczniów klas I i II.
3.       Każdy uczeń musi wziąć udział w przynajmniej jednym projekcie w ciągu całego cyklu kształcenia w gimnazjum.
4.       Uczniowie będą pracowali w zespołach projektowych pod opieką nauczyciela-opiekuna  i innych nauczycieli-konsultantów.
5.       Każdy projekt kończy się publiczną prezentacją np.: na forum klasy, szkoły środowiska lokalnego, rodziców, Internetu.
6.       Udział każdego ucznia w projekcie będzie oceną opisową oraz oceną z przedmiotów nauczania wchodzących w zakres projektu.
7.       Informacja o udziale ucznia w projekcie będzie zamieszczona na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz innych dokumentach szkolnych.
8.       Stopień zaangażowania ucznia w realizację projektu ma wpływ na końcową ocenę z zachowania.
9.       Uczeń może wziąć udział w wielu projektach, w zależności od zainteresowań i aktywności, jednak na świadectwie ukończenia gimnazjum zostanie wpisana informacja o jednym, wybranym przez niego projekcie.
10.   Uczeń, który nagminnie będzie uchylał się od udziału w jakimkolwiek projekcie otrzyma ocenę naganną z zachowania i odpowiedni wpis na świadectwie ukończenia szkoły.


 
 
 
 
 
 
 
 
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim
Strona oparta jest na systemie PostNuke. PostNuke jest Darmowym Oprogramowaniem na licencji GNU/GPL.
Zdjęcia i artykuły są własnścią autorów.
Administrator serwisu.